jo.kluczewsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Jednostek Organiz. Gminy Kluczewsko www.kluczewsko.pl
KUZG w Kluczewsku strona główna 

Dokumenty, wnioski
Woda, ścieki.

Procedura przylaczenia do sieci wod-kan.pdf

Wniosek o akceptację planu sytuacyjnego uwzględniający warunki przyłączenia do sieci.doc

Wniosek o akceptację projektu zagospod. działki lub terenu uwzględniający warunki przyłączenia do sieci.doc

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji przyłącza wodociągowego-kanalizacyjnego.doc

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan.doc

Wniosek o zapewnienie możliwości podłączenia się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.doc

Zlecenie zamknięcia, otwarcia przyłącza wodociągowego.doc

 

Opublikowane przez: Krzysztof Ławiński | Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:04:08 | Data modyfikacji: 2022-01-24 11:12:02.

Zobacz:
 Taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków .  Statut  .  Regulaminy .  Dokumenty, wnioski .  Przetargi i konkursy .  Sprawozdania finansowe .  Numery telefonów . 
Data wprowadzenia: 2022-01-24 11:04:08
Data modyfikacji: 2022-01-24 11:12:02
Opublikowane przez: Krzysztof Ławiński

  Biuletyn Informacji Publicznej - jo.kluczewsko.pl