Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna GOPS w Kluczewsku

Organizacja pracy Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.


 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-03-26 10:52:53.
Data wprowadzenia: 2013-03-26 10:52:53
Opublikowane przez: test test