status prawny

Status Prawny

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Kluczewsku jest jednostką organizacyjną Gminy Kluczewsko, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.


Zespół działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z póżn. zm.)

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2022-06-28 10:12:04 | Data modyfikacji: 2022-06-28 10:32:34.
Data wprowadzenia: 2022-06-28 10:12:04
Data modyfikacji: 2022-06-28 10:32:34
Opublikowane przez: test test