Przetargi i konkursy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:


„Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50 000 l dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku„

zawiadomienie o wyborze oferty 05 02 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Ławiński | Data wprowadzenia: 2021-02-05 13:37:56 | Data modyfikacji: 2021-02-05 13:38:59.
Informacja z otwarcia ofert 08 01 2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:


„Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50 000 l


dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku„

informacja z otwarcia ofert 08 01 2021.pdf

 

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2021-01-08 17:33:14 | Data modyfikacji: 2021-01-08 17:42:42.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 774687-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku: Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50 000 l dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku.

ogłoszenie o zamówieniu 30 12 2020.odt

SIWZ 30 12 2020.docx

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 30 12 2020.docx

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 30 12 2020.doc

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 30 12 2020.doc

Załącznik Nr 4 - Lista podmiotów 30 12 2020.doc

Załącznik Nr 5 - Wzór Umowy 30 12 2020.docx

Załącznik Nr 6 - Druk dostaw, które Wykonawca powierzy podwykonawcom 30 12 2020.doc

 

Opublikowane przez: Krzysztof Ławiński | Data wprowadzenia: 2020-12-30 14:24:09 | Data modyfikacji: 2020-12-30 14:27:08.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.odt

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-03-05 15:44:25 | Data modyfikacji: 2019-03-05 15:44:50.
Zawiadomienie o wyborze oferty

zaw 01 02 2019 str 1.pdf

zaw 01 02 2019 str 2.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-02-01 15:42:39 | Data modyfikacji: 2019-02-01 15:44:58.
Protokół z otwarcia ofert.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50 000 l
dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku„

protokół z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-01-25 15:34:38 | Data modyfikacji: 2019-01-25 15:35:57.
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50 000 l
dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku„

Informacja dla wykonawców.odt

zał. 1 - oferta olej

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-01-24 07:55:52 | Data modyfikacji: 2019-01-24 07:57:18.
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku: Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50 000 l dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku

ogłoszenie o zamówieniu.odt

specyfikacja.doc

zał. 1 - oferta olej.doc

zał.2.pdf

zał.3.pdf

zał.4.pdf

zał.5.pdf

Umowa - wzór

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-01-11 21:37:47 | Data modyfikacji: 2019-01-11 21:41:50.
Zawiadomienie o wyborze oferty

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50 000 l dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku„

zawiadomienie str 1.pdf

zawiadomienie str 2.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2018-01-16 16:05:59 | Data modyfikacji: 2018-01-16 16:06:35.
Protokół z otwarcia ofert

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50 000 l dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku„

protokół z otwarcia ofert 10 01 2018.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2018-01-11 23:22:51 | Data modyfikacji: 2018-01-11 23:25:13.
Ogłoszenie o zamówieniu

w formie przetargu nieograniczonego pn.


„Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50 000 l dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku„

specyfikacja ..pdf

umowa olej KUZG ..pdf

zał. 1 - oferta olej ..pdf

zał.2 ..pdf

zał.3 ..pdf

zał.4 ..pdf

zał.5 ..pdf

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:33:18 | Data modyfikacji: 2017-12-29 14:37:54.
OGŁOSZENIE DYREKTORA KOMUNALNEGO USŁUGOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARCZEGO W KLUCZEWSKU

ogłoszenie 27 04 2017.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2017-04-27 09:48:10 | Data modyfikacji: 2017-04-27 09:50:24.
OGŁOSZENIE DYREKTORA KOMUNALNEGO USŁUGOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARCZEGO W KLUCZEWSKU

ogłoszenie 18 04 2017.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2017-04-19 07:52:31 | Data modyfikacji: 2017-04-19 07:55:29.
Konkurs na stanowisko urzędnicze

Dyrektor KUZG w Kluczewsku
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze
– Kierownik Działu Wodociągów i Kanalizacji
w Komunalnym Usługowym Zakładzie Gospodarczym w Kluczewsku

ogłoszenie.pdf

sprostowanie.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2017-04-04 11:19:08 | Data modyfikacji: 2017-04-06 14:29:33.
Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wyborze ofert-1.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-12-12 17:24:15 | Data modyfikacji: 2016-12-12 17:25:09.
Protokół z otwarcia ofert.

protokół z otwarcia ofert.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-12-09 15:00:09 | Data modyfikacji: 2016-12-09 15:02:49.
Ogłoszenie o zamówieniu

w formie


przetargu nieograniczonego


na realizację zamówienia pn.


„Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50 000 l


dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku „

specyfikacja16.pdf

zal. 1 - oferta olej 16.pdf

zal. 2 16.pdf

zal. 3 16.pdf

zal. 4.16.pdf

zal. 5 16.pdf

umowa olej KUZG16.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-11-25 14:39:52 | Data modyfikacji: 2016-11-25 14:45:56.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

         Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku informuje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko urzędnicze – Referent ds. administracyjno - kadrowych komisja kwalifikacyjna proponuje:

ogłoszenie20116.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-01-12 17:09:10 | Data modyfikacji: 2016-01-12 17:15:53.
OGŁOSZENIE DYREKTORA KOMUNALNEGO USŁUGOWEGO
ZAKŁADU KOMUNALNEGO W KLUCZEWSKU Z DNIA 05
STYCZNIA 2016 ROKU

Wykaz kandydatów na stanowisko urzędnicze – Referent ds. administracyjno - kadrowych w Komunalnym Usługowym Zakładzie Komunalnym w Kluczewsku spełniających wymogi formalne:

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-01-05 07:49:00 | Data modyfikacji: 2016-01-05 08:03:42.
Konkurs na stanowisko urzędnicze

Dyrektor KUZG w Kluczewsku
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze
– Referent ds. administracyjno-kadrowych
w Komunalnym Usługowym Zakładzie Gospodarczym w Kluczewsku

Miejsce wykonywania pracy – Biuro KUZG w Kluczewsku , ul. Spółdzielcza 12; 29-120 Kluczewsko, pełen etat.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-12-09 18:07:21 | Data modyfikacji: 2015-12-09 18:08:23.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:
"Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50.000 l dla
 Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku”
  
 

 wybór oferty ZP-1-15.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-10-21 07:07:12 | Data modyfikacji: 2015-10-21 07:09:18.
Ogłoszenie o zamówieniu.

W FORMIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.
Dostawa oleju napędowego na potrzeby  własne w ilości do 50.000 litrów  dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku”
Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku – jako Zamawiający,    
nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP pod nr 262502-2015 w dniu 06.10.2015, którego przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa oleju napędowego na potrzeby  własne w ilości do 50.000 litrów  dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku”
Ogłasza przetarg nieograniczony  w dniu 20.10.2015r.
Dokumenty związane  z /w przetargiem są do pobrania na stronie BIP KUZG
lub w biurze zakładu. 
                                       

specyfikacja.pdf

Zal nr 1 - oferta olej.pdf

zał.2 oświadczenie.pdf

zał.3 oswiadczenie.pdf

zał.4 oświadczenie.pdf

umowa olej KUZGx.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2015-10-06 08:44:06 | Data modyfikacji: 2015-10-06 08:50:49.
Zawiadomienie o wyborze oferty.

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ”na dostawę oleju napędowego  na potrzeby własne w ilości do 50.000 litrów dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku”

wybor oferty.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-10-01 08:04:41 | Data modyfikacji: 2014-10-01 08:07:01.
WYJAŚNIENIE DO SIWZ

Dotyczy zapytania  do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego” na dostawę oleju napędowego  na potrzeby własne w ilości do 50.000 litrów dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku”

WYJAŚNIENIE DO SIWZ.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2014-09-24 08:25:08 | Data modyfikacji: 2014-09-24 08:26:58.
Ogłoszenie o zmianie

     Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu:


Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku – jako Zamawiający,    
nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego
w BZP pod nr 199445-2014 w dniu 19.09.2014, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby  własne w ilości do 50.000 litrów  dla   
Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku”
Zmienia się  treść SIWZ  .

Zmienione SIWZ  na dostawę oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do50.000 l dla
Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku
 

SIWZ poprawione

 

Opublikowane przez: test test | Autor: Krzysztof Ławiński | Data wprowadzenia: 2014-09-22 09:49:23 | Data modyfikacji: 2014-09-22 09:53:55.
Ogłoszenie o zamówieniu

w formie

przetargu nieograniczonego
na realizację zamówienia pn.

„Dostawa oleju napędowego na potrzeby własne w ilości do 50 000 l
dla Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku „

SIWZ OLEJ 2013.2014.pdf

Oświadczenie o braku podstaw do.pdf

oświadczenie paliwo 2014.pdf

oświadczenie.pdf

Zal. nr 2 - umowa olej.pdf

Zal. nr 1 - oferta olej.pdf

 

Opublikowane przez: test test | Autor: Krzysztof Ławiński | Data wprowadzenia: 2014-09-19 09:29:33 | Data modyfikacji: 2014-09-19 09:35:07.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami/

informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu – zapytania o cenę na „Dostawę oleju napędowego na potrzeby własne Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego w Kluczewsku”

zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

 

PHU „ELBA” Sp. j. M. Bełtowski, A. Bełtowska

ul. Konecka 50, 97-570 Przedbórz – oferta nr 1

cena oferty wybranej -  5,36 zł brutto/1 litr.

 

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył  najkorzystniejszą cenowo ofertę. Jedynym 

                                      kryterium wyboru była najniższa cena.

 

 

      W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert:

 

  1. PHU „ELBA” Sp.j. M.Bełtowski, A.Bełtowska  97-570 Przedbórz ul. Konecka 50

     – cena oleju napędowego brutto – 5,36 zł/1 litr

2.  DIESEL-PETRO Stacja Paliw Marek  Firmowski  Idzikowice , 26-300 Opoczno

     - cena oleju napędowego- brutto  5,42 zł/1 litr

3. „Hamilton” Sp.z o.o ul. Generała Józefa Hallera 2, 97-200 Tomaszów Maz.

    - cena oleju napędowego  - brutto5,40 zł/1 litr

4.Przedsiębiorstwo ER-GAZ Jacek Michalski 26-220 Stąporków ,ul. Konecka 2E

    - cena oleju napędowego – brutto  5,42 zł/1 litr

5.Przedsiębiorstwo  Remontowo –Budowlane KON-BUD Szczepan Bilski

   26-220 Stąporków ul. Konecka 2 E

    - cena oleju napędowego – brutto 5,40 zł1 litr

           

 

 

 

Kluczewsko, dnia 26.08.2013

 

Dyrektor                                

                                  

mgr inż. Krzysztof Ławiński                

 zawiadomienie o wyborze oferty 0813.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-08-29 12:49:03 | Data modyfikacji: 2013-08-29 12:52:46.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu – zapytania o cenę na „Zakup kruszywa drogowego z wapienia  dewońskiego lub dolomitu dewońskiego z przeznaczeniem  na bieżące  remonty dróg na terenie gminy Kluczewsko wraz z transportem”


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami/:


Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zapytanie o cenę wybrana została najkorzystniejsza oferta, którą złożyła firma:


 


HASE


FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA


                                                                Emil Zając


                                           Januszewice 30 A, 29-120 Kluczewsko


cena oferty wybranej -  41,82 zł brutto/1 tonę


 


Uzasadnienie wyboru: Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą cenowo ofertę. Jedynym 


                                      kryterium wyboru była najniższa cena.


 


W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty:


 


1.          HASE


    Firma Usługowo- Handlowa


           Emil Zając 


    Januszewice 30A, 29-120 Kluczewsko


- cena brutto 41,82 zł / 1 tonę


2.  Międzynarodowy i Krajowy Transport Samochodowy


              Zasada Tomasz


     ul. Jędrzejowska 26, 29-100 Włoszczowa


- cena brutto – 49,20  zł/1 tonę


3 Firma Transportowo- Handlowa


           Mariusz Winczakiewicz 


       Kurzelów, ul. Młynarska 8, 29-100 Włoszczowa


 – cena brutto – 45,51 zł/1 tonę


4. Firma Usługowo-Handlowa


     „ANDREX”


    Andrzej Zasada


    Maluszyn, ul. Ogrodowa 8


    97-532 Żytno


   - cena brutto 47,97 zł/1 tonę


 


 


Kluczewsko, dnia 27.05.2013r.


 Dyrektor


mgr inż. Krzysztof Ławiński    

 zawiadomoenie o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2013-05-29 10:03:36 | Data modyfikacji: 2013-08-29 12:52:46.
Data wprowadzenia: 2013-05-29 10:03:36
Opublikowane przez: test test