Status Prawny

Zespół Przedszkolno- Szkolny w Dobromierzu jest jednostką organizacyjną Gminy Kluczewsko, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

 

Opublikowane przez: test test | Autor: Robert Dzierzgwa | Data wprowadzenia: 2012-10-29 20:35:15 | Data modyfikacji: 2012-10-29 20:55:00.
Data wprowadzenia: 2012-10-29 20:35:15
Data modyfikacji: 2012-10-29 20:55:00
Autor: Robert Dzierzgwa
Opublikowane przez: test test