Załatwianie Spraw

Pisma, wnioski i podania interesantów przyjmuje Sekretariat Szkoły, który udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.  

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2011-04-06 21:11:55 | Data modyfikacji: 2012-10-29 21:04:27.
Data wprowadzenia: 2011-04-06 21:11:55
Data modyfikacji: 2012-10-29 21:04:27
Opublikowane przez: test test